GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty Cổ phần Kiểm định DBHT là đơn vị thực hiện chức năng kiểm tra và phân tích kỹ thuật các loại phương tiện đo có yêu cầu nghiêm ngặt trong quan trắc môi trường và phòng thí nghiệm.
 

Với nòng cốt là những hiệu chuẩn viên được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp, có thâm niên trong nghề. Kết hợp với phương tiện đo hiện đại đáp ứng việc hiệu chuẩn thực hiện trong thời gian ngắn nhất, kết quả chính xác, khách quan, trung thực.