PHẠM VI HIỆU CHUẨN

          HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG:

  • Thiết bị phân tích trong phòng thí nghiệm: Tủ ấm, tủ sấy, tủ sinh học, tủ bảo quản,  thiết bị phá mẫu, lò nung, cân phân tích, cân kỹ thuật, Máy đo quang phổ UV-VIs, Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS;
  • Thiết bị đo vi khí khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng, áp suất); thiết bị đo nhiệt ẩm phòng thí nghiệm;
  • Thiết bị đo độ ồn, độ rung; thiết bị đo điện từ trường, bức xạ, phóng xạ,
  • Thiết bị đo nước: pH, EC, Độ đục, TDS, DO, độ muối, lưu lượng nước
  • Thiết bị đo khí: SO2, CO, NOx, O2, Bụi, Nhiệt độ, độ ẩm, lưu lượng khí, chênh áp.
  • Trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục;
  • Trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục;

 

          TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN VÀ XÂY DỰNG

  • Thiết kế, xây dựng, lắp đặt trạm quan trắc nước thải, khí thải đáp ứng theo tiêu chuẩn TUv, Mcert và các tiêu chuẩn, quy định theo pháp luật Việt Nam;