PHƯƠNG CHÂM CÔNG TY

“AN TOÀN – CHÍNH XÁC – NHANH CHÓNG – TIẾT KIỆM”, Để tạo niềm tin và nâng cao uy tín đối với khách hàng, Công ty Cổ phần Kiểm định DBHT đưa ra chính sách chất lượng:

  1. An toàn: tất cả các thiết bị của khách hàng sẽ được lưu giữ và bảo quản trong điều kiện tốt nhất. Các cán bộ kỹ thuật trong quá trình thực hiện luôn tuân thủ đúng các trình tự kỹ thuật và các quy định về an toàn vận hành đối với thiết bị của khách hàng.
  2. Chính xác: áp dụng phương pháp và sử dụng các thiết bị chuẩn có độ chính xác cao trong quá trình hiệu chuẩn, thử nghiệm để cho ra các kết quả chính xác nhất nhằm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.
  3. Nhanh chóng: luôn thực hiện đúng thời gian yêu cầu của khách hàng để tạo niềm tin cho khách hàng.
  4. Tiết kiệm:
  • Thường xuyên cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng nhằm sửa đổi, bổ sung cho phù hợp từng thời điểm để đáp ứng tốt nhất cho các nhu cầu của khách hàng.
  • Chính sách chất lượng này được thực hiện, duy trì và triển khai đến tất cả các nhân viên để mọi người nắm bắt và thực hiện tốt chính sách của Phòng KTĐL đề ra.
  • Sử dụng dịch vụ chuyển phát với chi phí vận chuyển thấp, nhanh chóng, thuận tiện, đóng kiện an toàn để bảo quản thiết bị của khách hàng ở xa. Cung cấp dịch vụ giao nhận thiết bị tại cơ sở để tối ưu chi phí đi lại và tránh gián đoạn thời gian làm của khách hàng.