• KỸ THUẬT VIÊN (TECHNICIAN)
  • Tầm nhìn chiến lược, cao hơn xa hơn

AN TOÀN – CHÍNH XÁC – NHANH CHÓNG – TIẾT KIỆM

DBHT ?

        Công ty Cổ phần Kiểm định DBHT là đơn vị thực hiện chức năng kiểm tra và phân tích kỹ thuật các loại phương tiện đo có yêu cầu nghiêm ngặt trong quan trắc môi trường và phòng thí nghiệm.

Xem thêm...

Sản phẩm & Khách hàng

Tin tức

13 Mar

Luật đo lường

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10

Xem thêm...
11 Mar

ISO IEC 17025 2017_VN

Tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm thúc đẩy trong hoạt động của các phòng thí nghiệm. Tiêu chuản này bao gồm các yêu cầu đối với phòng thí nghiệm, giúp phòng thí nhiệm chứng tỏ

Xem thêm...